Rehabilitácia operovaného alebo zraneného kolena

Autor článku Vlado Zlatoš , súvisiace video kurzy: 

KOLENO – REHABILITÁCIA PO ZRANENÍ ALEBO OPERÁCII 

REHABILITÁCIA OPEROVANÉHO ALEBO ZRANENÉHO KOLENA – PRE ŠPORTOVCOV 

Ako zrehabilitovať svoje zranené alebo operované koleno tak, aby bolo nie len že v pôvodnom, ale dokonca až v 110% stave? Je vôbec operácia potrebná? Aké typy operácie sú vhodné pre bežných ľudí a ktoré pre športovcov? A ktoré rehabilitačné postupy sú optimálne? V článku sumarizujeme dlhoročné skúsenosti z tejto oblasti.

AKO REHABILITOVAŤ ZRANENÉ ALEBO OPEROVANÉ KOLENO?

Mať v poriadku kolenný kĺb je jedna z najdôležitejších priorít, ak ide o napĺňanie svojho pohybového potenciálu. Počas života, môžete mať jeden alebo viaceré problémy s kolenným kĺbom:

 • pomliaždenie kolena: nárazom, úderom, pádom, príznakom je modrina či opuch
 • vykĺbenie kolena: je to vážny úraz kde nastane plná strata kontroly dolnej časti stehennej kosti s hornou časťou predkolenia, nie je ojedinelé že dôjde k poškodeniu niektorých častí kolena
 • vykĺbenie jabĺčka: zvyčajne sa vráti samé na pôvodné miesto
 • natiahnutie šliach kolena: dôsledkom pohybu, ktorý je mimo rozsahu možností daného kĺbu, postihuje väzivo, šľachy okolo kĺbu (napríklad patelárna šľacha)
 • natrhnutie svalov alebo šliach: zranenie krížneho väzu alebo šliach okolo kĺbu
 • ruptúra (pretrhnutie) meniskov: z rotačných pohybov, po páde, najčastejšie na vnútornej strane kĺbu (mediálny alebo vnútorný meniskus), príčinou môže byť aj dlhodobé nefyziologické používanie kolena (svalová dysbalancia, jednostranné pohyby),
 • zablokované koleno: napríklad dôsledkom poškodenia meniskov
 • ruptúra (roztrhnutie) predného skríženého väzu alebo postranných väzov: najčastejšie v dôsledku pôsobenia šmykovej sily v kolennom kĺbe (napríklad prudké zastavenie / zmena smeru)
 • krvný výron / voda v kolene: v dôsledku zranenia alebo aj po operácii kolena
 • operácia kolena (najčastejšie artroskopia): plastická náhrada skríženého väzu, operácia meniskov, výmena celého kolenného kĺbu
 • nedostatok mobility v kolene: problémy spôsobené nedostatočnou rehabilitáciou po zranenom alebo operovanom kolene (napríklad neúplné vystretie alebo ohnutie)
 • problémy s pocitom „uvoľneného“ kolena, či už po úraze alebo po operácii
 • výmena kĺbu kolena: v dôsledku nemožnosti opraviť poškodený kĺb (napríklad z dôvodu vyššieho stupňa artrózy kolena).

Všetky hore uvedené prípady problémov s kolenom, patria do rúk fyzioterapeuta, ideálne lekára (traumatológa / ortopéda / športového lekára). Nie do rúk trénera, alebo inej osoby, ktorá len ojedinele zvláda diagnostiku pacienta a jeho kolena. To, v ktorých prípadoch je vhodná operácia a kedy “iba” rehabilitácia, je na diskusiu. Existujú dlhodobé záznamy aj siahodlhé odborné diskusie o tom, ktoré tipy operácií sú vhodné, či vôbec sú vhodné. Existujú aj dôkazy o tom, že dokonca aj po ruptúre (odtrhnutí) predných skrížených väzov sa táto časť tela prirodzene zahojila. Či sa po vašom úraze môžete spoliehať aj vy na spontánne zrastenie vášho väzu je opäť na diskusiu a životnú situáciu, v akej sa nachádzate. Taktiež v tom nemalú úlohu zohrávajú aj vaše životné priority, pretože čím vyššie je vo vašom rebríčku hodnôt pohyb, tým bude pravdepodobnejšie, že operačný zákrok budete potrebovať.

Cieľom tohto článku však nie je rozhodnúť za vášho lekára či fyzioterapeuta. Cieľom článku je vás edukovať práve o rehabilitačných postupoch, ktoré vám prinesú maximálne zlepšenie vášho stavu a zdravé koleno.

Ako vyzerá koleno?

OPEROVAŤ ČI NEOPEROVAŤ?

Máte dve východiskové pozície. A) Úraz sa vám stal len nedávno a koleno máte silno zapuchnuté, bolestivé, s obmedzenou hybnosťou. B) úraz sa vám stal už dávnejšie a koleno máte bez opuchov, nebolestivé, plne pohyblivé (napríklad sa predný skrížený väz iba natrhol). Koleno s čerstvým úrazom patrí hneď do rúk lekára a ten rozhodne, čo ďalej. Koleno ktoré bolo zranené už dávnejšie ale napríklad sa vám dávno natrhnutý väz až dnes odtrhol (a koleno ostalo nestabilné), operácia by mohla byť vhodné riešenie. Ak je však koleno stabilné (treba dať do kontextu v porovnaní s čím a vzhľadom na čo – aké ciele), tak operácia nemusí byť najvhodnejšie riešenie. Ak po konzultáciách s odborníkmi zvážite, že operácia je nevyhnutná, môže vás čakať jedna alebo viaceré druhy operácií na vašom kolene:

 • Plastika predného skríženého väzu (ACL): cieľom je odstrániť nestabilitu kolena pri rotačnom pohybe alebo iný predo-zadný posun v kolene pri náročnejších pohyboch (futbal, lyžovanie, hádzaná, volejbal, akrobacia, dopadové športy, iné). Nie každý odtrhnutý predný škrížený väz potrebuje operáciu. Podstatné je, či pociťujete nestabilitu a bolesť. Existujú rôzne druhy operácií predného skríženého väzu, napríklad:
  • BTB technika (bone-tendom-bone): metóda vhodnejšia pre športovcov, štep s kosťou sa berie zo šliach pod jabĺčkom, ktorá má veľmi pevné mechanické vlastnosti. Zväčša sa po tejto operácií sa odporúča ihneď pohyb a to dokonca bez barle či bandáže.
  • STGR technika (hamstring): najčastejšia volená metóda pre bežných ľudí, štep sa berie zo šliach hamstringov (zadný stehenný sval). Zväčša sa odporúčajú bandáže aj barle.
 • Korekcie a transplantácie meniskov.
 • Totálna náhrada kolenného kĺbu.

Z nasledovného videa si môžete pozrieť ako vyzerá priebeh BTB operácie kolena:

Ako prebieha artroskopia kolena? Na tomto videu si môžete pozrieť ako prebieha B2B operácia kolena.

KEDY ZVÁŽIŤ, ŽE OPERÁCIA JE VHODNÉ RIEŠENIE 

Ideálny stav je, keď k operácii nemusí vôbec dôjsť. Ak ste si však napríklad odtrhli nejakú časť vo svojom kolene (napríklad predný skrížený väz), operácia je na zváženie. Je len málo pravdepodobné, že budete patriť k šťastlivcom, u ktorých sa daný väz spontánne zrástola ešte k tomu pri primeranej pohybovej aktivite sa daný väz správa dobre a poskytuje kĺbu požadovanú stabilitu.

„Nič však nie je horšie ako pocit, kedy pri vašich obľúbených pohybových činnostiach nastane tá nepríjemná chvíľa. Chvíľa, kedy vznikne predo-zadný posun v kolene, po ktorom vás obleje studený pot. Je to moment, pri ktorom si v duchu hovoríte, že toto sa mi už nesmie stať, pretože sa zároveň bojíte, že pri rovnakom pohybe sa vám odtrhnú aj ďalšie väzy v kolene, alebo sa vaše koleno inak poškodí. Máte na výber. Buď prestanete obľúbený šport / pohyb realizovať, alebo sa rozhodnete pre operáciu.“


STRATÉGIOU NIE JE OPERÁCIA, ALE POHYB A VYŠŠIE POHYBOVÉ ŠTANDARDY

Na odstránenie ktoréhokoľvek problému s vašim kolenom (operovaného, zraneného, nemobilného, disfunkčného), potrebujete účinnú stratégiu. Tou stratégiou je POHYB, nie operácia. Či do procesu bude alebo nebude vstupovať operácia, je na diskusiu s povolanými odborníkmi. Tak či onak, vaše kroky by mali od teraz smerovať k takým pohybom, ktoré budú váš celý svalovo / šľachový reťazec na čele s kolenným kĺbom primerane preťažovať a sfunkčňovať. Vaše svaly i šľachy potrebujú podnety, ktoré budú primerané a postupne sa bude ich náročnosť zvyšovať. Zároveň by ste mali mať nejaké cieľové pozície (cviky), ku ktorým keď sa jedného dňa prepracujete, budete mať istotu, že váš svalový reťazec je dostatočne silný. V nasledovnom videu vám ukážeme niektoré pohybové štandardy pre tých najnáročnejších. Môžete ich vnímať ako inšpiráciu ak patríte k ľuďom, ktorí nekladú veľké nároky na svoju pohybovú realizáciu, ale ako povinnosť pre tých z vás, ktorí chcete so svojim kolenom vykonávať náročné pohyby (napríklad vrcholoví športovci alebo iní nadšenci výživného pohybu):

PROGRAM PRE RIEŠENIE PROBLÉMU OPEROVANÉHO ALEBO ZRANENÉHO KOLENA

Od roku 2009 sme zbierali vlastné skúsenosti z rehabilitácie operovaného kolena. Potom sme mali možnosť pracovať osobne s ľuďmi ktorí k nám na rehabilitáciu chodili aj vďaka výsledkom ktoré sme mali sami a spolupracujeme dodnes s traumatológom MUDr. Liborom Sestrienkom. Ten operoval mňa aj Tinu (2017 menisky) a posielal za nami desiatky ľudí, ktorí našu pomoc potrebovali. Série odborných článkov, ktoré sme na základe skúseností vytvorili [5], [6] mali pre vás vysokú edukačnú hodnotu, o čom svedčia nie len počty prečítaní ale aj objemy komentov a otázok, ktoré nám kladiete. To nás motivovalo pre vás zostaviť komplexnejší online program KOLENO – REHABILITÁCIA PO ZRANENÍ ALEBO OPERÁCII a REHABILITÁCIA OPEROVANÉHO ALEBO ZRANENÉHO KOLENA – PRE ŠPORTOVCOV pomocou ktorého odpovedáme na všetky vaše problémové oblasti.

program je rozdelený na dve časti, pretože iné stratégie potrebujú ovládať ľudia do 6-tich mesiacov po operácii / zranení kolena a iné po 6-tich mesiacoch

KTO NA PROGRAME ZDRAVÉ KOLENO S NAMI SPOLUPRACOVAL

Odborným garantom programu REHABILITÁCIA KOLENA  je najmodernejšie rehabilitačné centrum v Bratislave FYZIO KLINIK na čele s Tomášom Malárikom. Ten je držiteľom licencie na výkon samostatnej fyzioterapeutickej praxe. Počas rokov štúdia fyzioterapie sa mal možnosť učiť a naberať skúsenosti od najlepších doktorov a fyzioterapeutov u nás aj v zahraničí. Ovláda desiatky druhov masáží, relaxačných a meditačných techník, ktoré mal možnosť sa naučiť od liečiteľov, terapeutov a majstrov východnej medicíny ako napríklad Shifu Shi Delon. Absolvoval špecializačné štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite, Fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému.

Veľmi blízko má k športu a tréningu športovcov. Bol vrcholový športovec, niekoľkonásobný víťaz slovenského pohára a Majstrovstiev Slovenska v MTB cyklistike. Tieto skúsenosti mu pomáhajú vcítiť sa do psychiky a tréningu aj vrcholových športovcov v rôznych športových odvetviach ako sú napríklad beh, cyklistika, lyžovanie, golf, crossfit, bodybuilding, plávanie či raketové športy.

Databázu cvikov a vybrané metodické postupy a diagnostické testy sme zostavovali my (Zlatoš Family) a databázu otázok a odpovedí, spojených s operáciou nám pomáhal zostavovať MUDr. Gabriel Kovács (ortopéd, traumatológ). V programe spolu s nami vystupujú aj reálny pacienti, ktorí boli po operácii kolena a na ich príkladoch ukazujeme ako v rehabilitácii postupovať ďalej.

ČO VŠETKO ONLINE PROGRAM OBSAHUJE A PREČO JE KOMPLEXNÝ

Tento online video kurz je unikátnym a najmä komplexným návodom, ktorý vás dostane po operácii do formy, no je veľmi užitočný aj pre ľudí, ktorí sa na operáciu len pripravujú. Poskytuje úvod do problematiky, rozhovor s chirurgom, odpovede na najčastejšie otázky pacientov, databázu špeciálnych cvikov, workoutov (tréningov), ukážky a podrobné inštrukcie ku každému jednému z nich. V tomto video online programe sa dozviete (všetko vo video lekciách):

 • úvod do problematiky (základné poznatky ktoré potrebujete ovládať)
 • otázky a odpovede (rozhovor s lekárom)
 • databáza testovacích cvikov (do 6 mesiacov a po 6 mesiacov od operácie)
 • ukážkové tréningy s ľuďmi ako ste vy (6 ľudí)
 • databáza cvikov rozdelených podľa obdobia po operácii (28 špeciálnych cvikov)
 • databáza workoutov (celých tréningov) rozdelených podľa obdobia po operácii:
 • 3 vzorové tréningy do 1 mesiaca po operácii (budovanie mobility)
 • 3 vzorové tréningy do 3 mesiacov po operácii (budovanie mobility a sily)
 • 3 vzorové tréningy do 6-tich mesiacov po operácii (budovanie sily a stability)
 • 3 vzorové tréningy nad 6 mesiacov po operácii (budovanie sily, stability a dynamiky)

VIAC INFORMÁCIÍ O KURZOCH NÁJDETE TU:

(do 6-tich mesiacov)

(po 6-tich mesiacoch)

Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://www.mojguru.com.

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

S kým zdieľame vaše údaje

Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla. Niektoré cookies súbory môžu byť zbierané pri službách druhých strán, akými je Google Ads a Google analytics.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam sa vaše údaje odosielajú

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore