Život je vymeraný časom a kvalita stráveného času určuje kvalitu života

Autor: Vlado Zlatoš Vedieť využívať svoj čas efektívne, je jedna zo siedmich foriem vnútorného bohatstva, ktorú by sme mali považovať za kľúčovú. Nejde tu teraz len o to, tvoriť nejaké hodnoty v práci či v podnikaní. Ide tu o manažment celého nášho života a o postoj k času, ktorého je nedostatok. Bez ohľadu na to, čo vás …

Život je vymeraný časom a kvalita stráveného času určuje kvalitu života Read More »